Գլաձոր: Տարեգիրք դպրեվանուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան

ՓԻՔՖԱՅԱ