Ալեքսանդր Թամանյան : ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԸ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ

Labeled center

Ալեքսանդր Թամանյան : ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑՆԵՐԸ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ

ID

3.4.A.5

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

284

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր