ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ ՈՒ ՆՇՄԱՐՆԵՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅԺՄՅԱ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

Labeled center

ԱԿՆԱՐԿՆԵՐ ՈՒ ՆՇՄԱՐՆԵՐ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅԺՄՅԱ ՀԱՐՑԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ

ID

4.2.105

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան