ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՆԹԱՇԵԱՆՑ: ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԸ

Labeled center

ԱՂԵՔՍԱՆԴՐ ՄԱՆԹԱՇԵԱՆՑ: ՄԵԾ ՎԱՃԱՌԱԿԱՆՆ ԵՎ ԲԱՐԵԳՈՐԾԸ

ID

1.6.56

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր