ԱՂՔԱՏԻՆ ՊԱՏԻՒԸ

Labeled center

ԱՂՔԱՏԻՆ ՊԱՏԻՒԸ

ID

1.5.91

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

ԻՍԿԱԿԱՆ ՎԵՊ ՊՈԼՍԱՀԱՅ ԿԵԱՆՔԷՆ