ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻԻՆ: Ա. ՄԱՍ

Labeled center

ԱՅԲԲԵՆԱՐԱՆ: ԵՐՐՈՐԴ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒԱԾ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻԻՆ: Ա. ՄԱՍ

ID

4.8.A.112

Author - Auteur - հեղինակ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան