Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր

Labeled center

Աշխարհաբար գործնական քերականութիւն եւ շարադրութեան տարրեր

ID

1.2.28

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր