ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՅՍՆ Ի ՀԱՅՍ ԿԱՄ ԱԻԵՄԱՐԱՆԻ ԼՈՅՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՊՐԻՍՄԱԿԷՆ ԿՐԻԱԶՆՕՐԵԱՅ ԴԱՍԵՐ ԿԱՄ ԸՆԹԵՐՈՒՄՆԵՐ

Labeled center

ԱՇԽԱՐՀԻ ԼՈՅՍՆ Ի ՀԱՅՍ ԿԱՄ ԱԻԵՄԱՐԱՆԻ ԼՈՅՍԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՑ ԵԿԵՂԵՑՈՅ ՊՐԻՍՄԱԿԷՆ ԿՐԻԱԶՆՕՐԵԱՅ ԴԱՍԵՐ ԿԱՄ ԸՆԹԵՐՈՒՄՆԵՐ

ID

1.6.120

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր