Առձեռն բառարան հայերէն աշխարհիկ լեզուէ ֆրանսերէն

Labeled center

Առձեռն բառարան հայերէն աշխարհիկ լեզուէ ֆրանսերէն

ID

1.4.46

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

,