ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԿՐԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵԲՐԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՅՈՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԻՐՆԵՐԻՑ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԱԾ

Labeled center

ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ ՀԻՆ ԵՎ ՆՈՐ ԿՐԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵԲՐԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ՅՈՆԱԿԱՆ ԲՆԱԳԻՐՆԵՐԻՑ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԱԾ

ID

5.1.A.1

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր