ԱՎԱՐԱՅՐԻ ՃԱԿՏԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ V ԴԱՐՈՒՄ

Labeled center

ԱՎԱՐԱՅՐԻ ՃԱԿՏԱՄԱՐՏԸ ԵՎ ՀԱՅ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄՆԵՐԸ ՊԱՐՍԿԱԿԱՆ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՄ V ԴԱՐՈՒՄ

ID

7.4.A.8

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր