ԱՐԱՐԱՏԸ ՊԷՏՔ Է ՄՆԱՅ ԵՐԵԻԱՆԻ ԿՈՂՄԸ

Labeled center

ԱՐԱՐԱՏԸ ՊԷՏՔ Է ՄՆԱՅ ԵՐԵԻԱՆԻ ԿՈՂՄԸ

ID

4.2.55

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

ՊԱՏՄԱ-ՎԱԻԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՎԻՊԱԿ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ Ն.Ն Ս. Օ. Տ. Տ. ՆԵՐՍԷՍ Ե. ԱՇՏԱՐԱԿԵՑԻԻ ՄԱՍԻՆ