Արեւելեան խաղաշխարհ․ տոհմիկ խաղեր եւ ժամանցներ

Labeled center

Արեւելեան խաղաշխարհ․ տոհմիկ խաղեր եւ ժամանցներ

ID

1.4.44

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

«Իզմիրեանց» մրցանակով պսակուած օրինակէն՝ 101 խաղի յաւելումով ճոխացած