ԲԱՐԵՎ ԱՇԽԱՐՀ: մանկական երգերի ժողովածու

Labeled center

ԲԱՐԵՎ ԱՇԽԱՐՀ: մանկական երգերի ժողովածու

ID

4.8.A.130

Author - Auteur - հեղինակ

,

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

64

Ժողովածուն նախատեսված է նախադպրոցական և տարրական դասարանների երեխաների համար: Երգարանում ընդգրկված երգերը՝ որպես օժանդակ նյութ, կհետաքրքրեն մասնագետներին՝ մանկապարտեզների և դպրոցների երաժշտության ուսուցիչներին: Երգերը նվիրված են բնությանը, կենդանիներին, հայրենիքին, երեխայի առօրյային և երազանքներին, խաղերին: Ամեն մի երգ որոշակի միտք, հույզ, գաղափար է ամփոփում իր մեջ՝ սիրել ծնողներին, ընկերներին, իր գյուղն ու քաղաքը, սիրել գեղեցիկը՝ արևը, երկինքը, ծառ ու ծաղիկ, կենդանիներին, աշխատանքը և այլն: Դրանք ուսանելի են, կնպաստեն ունկնդրի և կատարողի գեղագիտական ճաշակի և կատարողական ունակությունների զարգացմանը: