Գիտելիքների շտեմարան 3, Գիտե՞ք, որ …

Labeled center

Գիտելիքների շտեմարան 3, Գիտե՞ք, որ ...

ID

7.9.A.8

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

320

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

«Գիտեք, որ․․․» գիրքը հեղինակի «Գիտելիքների շտեմարան» հանրագիտարանային բնույթի Առաջին և Երկրորդ գրքերի շարունակությունն է, որը նույնպես ընդգրկում է նոր, հետաքրքիր, ընթերցողին քիչ հայտնի փաստեր ու տեղեկություններ: Գրքի բաժինները տեղեկատվական հարուստ փաստեր են պարունակում, յուրատեսակ մի շտեմարան են, որի բարիքներից կարող են օգտվել բոլոր ընթերցողները: