Գլաձոր: Տարեգիրք դպրեվանուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան

Labeled center

Գլաձոր: Տարեգիրք դպրեվանուց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան

ID

5.2.A.13

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր