ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱՏՄԱ-ԱԶԱԳԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

Labeled center

ԳՈՐԳԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՊԱՏՄԱ-ԱԶԱԳԱԳՐԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ID

3.6.A.3

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր