ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԿ 2: ԳՈՐԻՍԻ, ՍԻՍԻԱՆԻ ԵՎ ՂԱՓԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

Labeled center

ԴԻՎԱՆ ՀԱՅ ՎԻՄԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ՊՐԱԿ 2: ԳՈՐԻՍԻ, ՍԻՍԻԱՆԻ ԵՎ ՂԱՓԱՆԻ ՇՐՋԱՆՆԵՐ

ID

9.3.A.26

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր