ԵՐԵՔ ԴԱՇՆԱԳՐԵՐ (Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի դաշնագրերը, 1920-1921 թթ)

Labeled center

ԵՐԵՔ ԴԱՇՆԱԳՐԵՐ (Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի և Կարսի դաշնագրերը, 1920-1921 թթ)

ID

7.5.A.12

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան