ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԱԾ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Labeled center

ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՄԷՋ ԳՈՒՄԱՐՈՒԱԾ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

ID

5.2.A.15

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր