ԸՆՏԻՐ ԷՋԵՐ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

Labeled center

ԸՆՏԻՐ ԷՋԵՐ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ՀՆԱԳՈՒՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ՄԵՐ ՕՐԵՐԸ

ID

9.3.A.6

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

1159

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր