ԹՈՒՐՔ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XVI ԴԱՐՈՒՄ ՈՒ XVII ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ ԵՎ ՀԱՅՍՏԱՆԸ

Labeled center

ԹՈՒՐՔ-ԻՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ XVI ԴԱՐՈՒՄ ՈՒ XVII ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ ԵՎ ՀԱՅՍՏԱՆԸ

ID

7.4.A.11

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր