ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻԻՆՔ ԱՌԱԻՕՏԵԱՆ ԵՎ ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹԻԻՆՔ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ

Labeled center

ԺԱՄԵՐԳՈՒԹԻԻՆՔ ԱՌԱԻՕՏԵԱՆ ԵՎ ԵՐԳԵՑՈՂՈՒԹԻԻՆՔ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳԻ

ID

5.2.A.24

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան