ԻՆՉՈ՞Ի ԱՇԽԱՏԱՎՈՐ ԿԻՆԸ ՊԵՏՔ Ե ԼԻՆԻ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԱՆԴԱՄ

Labeled center

ԻՆՉՈ՞Ի ԱՇԽԱՏԱՎՈՐ ԿԻՆԸ ՊԵՏՔ Ե ԼԻՆԻ ԿԱՐՄԻՐ ԽԱՉԻ ԱՆԴԱՄ

ID

1.6.51

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր