ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ (1919-1921)

Labeled center

ԼԵՌՆԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԵՐՈՍԱՄԱՐՏԸ (1919-1921)

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

189

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

1923 թ․ Բուխարեստում, «Ջահակիր» տպարանում, առաջին անգամ հրատարակված այս գիրքը Գ․ Նժդեհի առաջնորդած Լեռնահայաստանի հերոսամարտի պատմության վերաբերյալ առաջնակարգ սկզբնաղբյուր է։ Մանավանդ, պետք է հաշվի առնել այն կարևոր հանգամանքը, որ գրքում ներկայացվող փաստաթղթերը հեղինակին տրամադրել է հենց Գ․ Նժդեհը։ Այդ առումով, ներկա գիրքը պատմաբաններին անսպառ նյութ է տրամադրում։ Միաժամանակ, ինչն ավելի կարևոր է, Լեռնահայաստանի հերոսամարտն անվիճելիորեն ապացույց է այն գաղափարի, որ Հայրենիքի ազատությունը նվաճվում է զինյալ պայքարով, Հայության հերոսական ներուժի հավաքական դրսևորմամբ։