ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ: ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՄԲ 562 ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ: ՀԱՏՈՐ 5

Labeled center

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ: ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՄԲ 562 ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ: ՀԱՏՈՐ 5

ID

9.1.A.7

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր