ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՄԲ 562 ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏՈՐ 6

Labeled center

ԼԻԱԿԱՏԱՐ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՄԲ 562 ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԱՏՈՐ 6

ID

9.1.A.10

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Բովանդակություն