Լուդովիկոս կամ կորսուած տղայ

Labeled center

Լուդովիկոս կամ կորսուած տղայ

ID

1.2.22

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան