ԼՈՒՌ ՎԿԱՆԵՐ: ՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԿԻԼԻԿԻԱ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆ

Labeled center

ԼՈՒՌ ՎԿԱՆԵՐ: ՈՒՂԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԿԻԼԻԿԻԱ ԵՎ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆ

ID

6.4.8

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան