Ծաղկաքաղ մը «Էրեբունի»-էն

Labeled center

Ծաղկաքաղ մը «Էրեբունի»-էն

ID

7.1.A.8

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

352

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Հատորում ամփոփված են Լոնդոնում 1980-1996 թթ. հրատարակված «Էրեբունի» երկշաբաթաթերթի համարներում թերթի խմբագրի՝ ոսկրաբան-վիրաբույժ Ա. Ծուլիկյանի խմբագրականները, հարցազրույցները, ճառերը