ԾՐԱԳԻՐ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ

Labeled center

ԾՐԱԳԻՐ ԳԱՂՈՒԹԱՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹԵԱՆ

ID

1.6.133

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան