ԿԱՊՈՒՅՏ ԵՐԿՆՔԻ ՈՒ ԿՈՐԱԾ ԲԱՐԵԿԱՄՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Labeled center

ԿԱՊՈՒՅՏ ԵՐԿՆՔԻ ՈՒ ԿՈՐԱԾ ԲԱՐԵԿԱՄՈԻԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ID

4.1.85

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր