ԿԱՎՌՕՇԻ ԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Labeled center

ԿԱՎՌՕՇԻ ԳՈՒՇԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ID

1.5.161

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian