Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Մկրտչեան․ կեանքը եւ գործունեութիւնը

Labeled center

Կարապետ եպիսկոպոս Տէր-Մկրտչեան․ կեանքը եւ գործունեութիւնը

ID

1.4.59

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

,

Կաթողիկոսական ընտրութիւնների արթիւ․ պատկերով