Կյանքիս Հուշերից

Labeled center

Կյանքիս Հուշերից

ID

7.1.A.2

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

456

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Սույն գրքում հեղինակը՝ Հրաչյա Աճառյան իր կյանքի ուղին ամփոփում է հուշագրությամբ: Մեծ գիտնականը վերհիշում է իր մանկությունը, դպրոցական տարիները, արժեքավոր տեղեկություններ է տալիս բազմաթիվ հայ և օտար գիտնականների և հասարակական գործիչների մասին, ինչպես նաև իր գիտական իրագործումների, կատարած այցելությունների ու ճամբորդությունների մասին: Ծավալուն այս հատորը մեծ հետաքրքրությամբ կարող են ընթերցել պատանիներ ու միջին տարիքի անձինք։