ԿՈՅՐ ՎԱՐԴԱՆ ԿԱՄ ԱՆՁՆՈՒԷՐ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԸ

Labeled center

ԿՈՅՐ ՎԱՐԴԱՆ ԿԱՄ ԱՆՁՆՈՒԷՐ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆԸ

ID

1.5.4

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՎԻՊԱԿ ԱԶԳ. ՅԵՂ. ԿԵԱՆՔԷ