ԿՐՈՆԱԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՇՈՂԱԿԱԹՈՒՄՆԵՐ

Labeled center

ԿՐՈՆԱԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԵՎ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ՇՈՂԱԿԱԹՈՒՄՆԵՐ

ID

1.5.73

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան