Հազար եւ մեկ գիշերներ

Labeled center

Հազար եւ մեկ գիշերներ

ID

1.4.61

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

“թարգմանեց՝ Ռ․Սարգաեան Հավաքածոյ արաբական վեպէրու, զարդարուած բազմաթիւ պատկերներով “