ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԻՐ ,,ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ ԿԵՐՊ,,-ԻՆ ՄԷՋ

Labeled center

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՆ ԻՐ ,,ԾԱՌԱՅԱԿԱՆ ԿԵՐՊ,,-ԻՆ ՄԷՋ

ID

5.3.A.5

Author - Auteur - հեղինակ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian