ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ ՀԱՅԱՇՈՒՆՉ ՊԱՏԱՐԱԳԸ

Labeled center

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ ՀԱՅԱՇՈՒՆՉ ՊԱՏԱՐԱԳԸ

ID

5.3.A.50

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան