ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Labeled center

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԸ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

ID

7.8.A.8

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան