Հայաստանի մէջէն

Labeled center

Հայաստանի մէջէն

ID

1.4.39

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

,

Քսենոփոնի աշխատանքը մինչեւ Սեւ Ծով