Հայաստան․ ուղեւորութիւններ եւ ուսումնասիրութիւներ․ Ա հատոր

Labeled center

Հայաստան․ ուղեւորութիւններ եւ ուսումնասիրութիւներ․ Ա հատոր

ID

1.4.26

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Թարգմանիչ՝ Լեւոն Լարենց