Հայաստան : Աշխարհագրական, պատմական, ցեղագրական վիճակագրական եւ մշակութային տեսակետներով։

Labeled center

Հայաստան : Աշխարհագրական, պատմական, ցեղագրական վիճակագրական եւ մշակութային տեսակետներով։

ID

1.4.25

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Աշխարհագրական, պատմական, ցեղագրական վիճակագրական եւ մշակութային տեսակետներով։