Հայաստան : Աշխարհագրական նկարագրությունը ՛՛Սովետական Միություն՛՛ մատենաշարից

Labeled center

Հայաստան : Աշխարհագրական նկարագրությունը ՛՛Սովետական Միություն՛՛ մատենաշարից

ID

3.1.A.6

Author - Auteur - հեղինակ

, , ,

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր