ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԻՋ-ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ Մ. ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿՐՆԵՐ

Labeled center

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՄԻՋ-ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ Մ. ԱՐԵՎԵԼՔԻ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐ ՈՒ ԵՐԿՐՆԵՐ

ID

7.2.A.21

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

188