ՀԱՅԵԿԵՂԵՑԻՈՑ ԵՕԹԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ (ԿԱՆՈՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԿԱՏՈՒՄՆԵՐ)

Labeled center

ՀԱՅԵԿԵՂԵՑԻՈՑ ԵՕԹԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ (ԿԱՆՈՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԿԱՏՈՒՄՆԵՐ)

ID

5.3.A.6

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան