Հայկական զարդարվեստ: հիմնական մոտիվների ծագումն ու գաղափարական բովանդակությունը

Labeled center

Հայկական զարդարվեստ: հիմնական մոտիվների ծագումն ու գաղափարական բովանդակությունը

ID

3.6.A.10

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

658

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր