ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ Մ.Թ.Ա. III ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՈՒՄ

Labeled center

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԸ Մ.Թ.Ա. III ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿՈՒՄ

ID

7.3.A.5

Author - Auteur - հեղինակ

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Pages - Paginas - Էջեր

120

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր

Հայկական լեռնաշխարհի մշակույթը ՄԹԱ III հազարամյակում գիրքը համառոտ ներկայացնում է Հայկական լեռնաշխարհի՝ Արարատյան դաշտավայրի Կոտայքի, Հրազդանի, Սևանի, Տաշիր-Ձորագետի, Արարատյան դաշտավայրի, Շիրակի դաշտի, Լեռնային Ղարաբաղի և Պատմական Հայաստանի մի քանի այլ շրջանների հուշարձանները, տնտեսությունը և արհեստները, ինչպես նաև վաղ բրոնզեդարյան մշակույթի օջախները, տարածման սահմանը և թվագրումը։ Գրքում ներառված են նաև աղյուսակներ և պատկերներ ժամանակի բնակատեղիներից և դամբարաններից։