ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԱՐՎԵՍՏԻ ՎԱՍՏԱԿՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ ԵՐՎԱՆԴ ՔՈՉԱՐ: ԿԱՏԱԼՈԳ

Labeled center

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԱՐՎԵՍՏԻ ՎԱՍՏԱԿՎՈՐ ԳՈՐԾԻՉ ԵՐՎԱՆԴ ՔՈՉԱՐ: ԿԱՏԱԼՈԳ

ID

3.4.A.9

Date - Datum - տարեթիվ

Language - Langue - Taal - Լեզու

Armenian

Place - Lieu - Plaats - Տարածաշրջան

Publisher - Editeur - Editor - Խմբագիր